top of page

1993 senesinden bu yana Çorlu'da faaliyet gösteren Yüce Hukuk Bürosu, 30 yılı aşkın deneyimi ve uzman ekibi ile başta Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, İcra Hukuku, Miras Hukuku, Tazminat Hukuku, Bilişim Hukuku ve Vergi Hukuku olmak üzere hukukun pek çok alanında hizmet vermektedir. 

Kitapların Üzerinde Hakim Tokmağı

BAŞLICA HİZMETLERİMİZ

taşınmaz alırken nelere dikkat edilir

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukukuna ilişkin olarak özellikle sık karşılaşılan ortaklığın giderilmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar, kamulaştırma bedeline itiraz, paydaşların birbirlerine yönelttiği önalım (şuf'a) talebi, kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat talebinde bulunulması, el atmanın önlemesi (müdahalenin men'i) ve haksız işgalden doğan ecrimisil (haksız kullanım bedeli) talebi gibi dava türlerine yönelik olarak müvekkillerimize hukuki hizmet sunmaktayız. 

boşanma davası anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma

Aile Hukuku

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, nafaka, soy bağının kurulması, velayet değişikliği, mal rejiminin tasfiyesi, nişan hediyelerine ilişkin ihtilaflar, yardım, iştirak ve yoksulluk nafakasına ilişkin davaların takibinde alanında uzman ekibimiz profesyonel hizmet sunmaktadır. Buna ek olarak aile içi şiddet vakalarında önleyici tedbirler alınması, aile konutu tahsisi, yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi, mal varlığının korunması için hukuki tedbirler alınması gibi aile hukukunun her alanında hizmet vermekteyiz.

ceza hukuku yargılaması

Ceza Hukuku

Ceza yargılamasının başlangıç evresi olan soruşturma aşamasından, kovuşturma aşaması tamamlanıncaya dek müvekkillerimizi temsil etmekte, sanık müdafii veya müşteki vekili olarak TCK kapsamında her nevi ihtilafta müvekkillerimize hizmet sağlamaktayız. Ceza hukukunun temel ilkeleri ışığında, maddi gerçeğin Müvekkillerimizin yararının gerektirdiği biçimde ortaya çıkması için çalışmaktayız.

miras davası miras hukuku sorunu

Miras Hukuku

Müvekkillerimizin Miras Hukuku nedeniyle karşılaşabilecekleri her türlü Miras Hukuku uyuşmazlığında (örneğin murisin mal kaçırması nedeniyle muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescili davası, vasiyetnamenin iptali veya tenfizi, ölünceye kadar bakma sözleşmesine bağlı muvazaa veya iptal davaları, mirasın reddi, mirasçılık belgesi alınması, mirasın paylaşılması ve intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi, miras paylarının devri, murisin borçlarından dolayı mirasçıların sorumluluğuna gidilmesi gibi hallerde) müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız.

tazminat davası nasıl açılır

Tazminat Hukuku

Haksız Fiil nedeniyle gerçekleşebilecek tazminat talepleriyle ilgili olarak (örneğin trafik kazası, hırsızlık, fiziksel saldırı veya başka bir suç nedeniyle maddi zarar meydana gelmesi, kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat talebi, kişilik haklarına saldırının sona erdirilmesi, resmin görüntünün veya sesin izinsiz kullanılması ve yayılması gibi hallerde) müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Teşekkür Ederiz!

İLETİŞİM

ADRES
Zafer Mah. Hakimiyet 1. Sok. Kervancı Park Orman Sitesi Daire: 13-14-15-16 Çorlu - Tekirdağ

bottom of page