top of page

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku ile ilgili olarak müvekkillerimizin karşılaşabilecekleri her türlü uyuşmazlığa karşı (örneğin şirket ortaklarının birbirlerine karşı olan borçları, ticari satış sözleşmelerinin ifası veya ihlali, tacirin keşide ettiği kıymetli evraktan doğan her türlü takip ve dava hali, ticari şirketin hukuki sorumluluğuna gidilmesi, tacirin ya da şirketin iflası veya konkordato talebi gibi hallerde) profesyonel hukuki destek sağlamaktayız.

sigortaya nasıl başvurulur sigorta kasko başvurusu çek nasıl tahsil edilir senet nasıl icraya koyulur
bottom of page