top of page

Yabancılar Hukuku

Yabancılık unsuru taşıyan hukuki uyuşmazlıkların çözümü kapsamında özellikle; Türkiye’de yaşayan yabancılar için oturma izni (ikamet) veya çalışma izni alınması, yabancılara Türk Hukuku ve mevzuatı hakkında hukuki danışmanlık verilmesi,  Türk Vatandaşlığı başvurularında yardımcı olunması, Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının hukuki yollarla korunması kapsamında her türlü dava-şikayet veya resmi başvuruda bulunulması, özellikle yabancıya taşınmaz satışında bulunulması, yabancıların Türkiye’de evlenmesi/boşanması veya yurt dışında gerçekleştirilen evlilik/boşanma/velayet/nafaka ödenmesi gibi işlemlerinin Türkiye'de hukuki sonuç doğurmasının sağlanması gibi konularda müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.

Yurt Dışı Boşanma Kararının Türkiyede Uygulanması yabancı evlilik türkiyede boşanma yabancı nafaka yabancı velayet
bottom of page