top of page

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku'na dair bir uyuşmazlığın meydana geldiği (örneğin vergi dairesinin vergi mükellefi aleyhine vergi borcu ve cezası tahakkuk ettirmesi, vergi mükellefinin hukuki ve cezai sorumluluğunun doğması gibi) hallerde müvekkillerimize hukuki yardım sağlamaktayız.

vergi cezasına itiraz vergi cezasının iptali vergi dairesi ödeme emri nasıl iptal edilir
bottom of page