top of page

Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku

Kira Hukuku ve Kat Mülkiyeti Hukuku'ndan kaynaklanan her çeşit uyuşmazlıkta (örneğin; kiralanın tahliyesi amacıyla takip başlatılması veya dava açılması, kira bedelinin uyarlanması, kira miktarının arttırılması, kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle alacak veya tahliye sebebinde bulunulması gibi) hallerde müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Ayrıca Kat Mülkiyeti Hukuku'na ilişkin bir uyuşmazlık ortaya çıktığı (örneğin kat malikleri kurulu kararının iptal edilmesi, apartman ortak giderlerine katılmayan ve kararlara uymayan kat malikinden talepte bulunulması, site ortak alanının işgali, yöneticinin ve kat maliklerinin ortak borçlardan ötürü hukuki sorumluluğu
nun doğması gibi) hallerde de müvekkillerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmekteyiz.

site yönetimi kararına karşı ne yapılır komşuluk hukuku üst kattan su sızması ve komşudan gürültü komşudan rahatsızlık
bottom of page