top of page

İdare Hukuku

Müvekkillerimize İdare Hukuku'ndan doğan uyuşmazlıklarda; örneğin idare tarafından tebliğ edilen cezanın iptali, memura uygulanan disiplin cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali, yıkım kararının iptali gibi hallerde hukuki yardım sağlamaktayız.

memur disiplin cezası nasıl dava açılır kıdem tenziline karşı ne yapılır yurda giriş yasağı kalkar mı
bottom of page