top of page

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

 Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukukuna ilişkin olarak özellikle sık karşılaşılan ortaklığın giderilmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar, kamulaştırma bedeline itiraz, paydaşların birbirlerine yönelttiği önalım (şuf'a) talebi, kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat talebinde bulunulması, el atmanın önlemesi (müdahalenin men'i) ve haksız işgalden doğan ecrimisil (haksız kullanım bedeli) talebi gibi dava türlerine yönelik olarak müvekkillerimize hukuki hizmet sunmaktayız. 

gayrimenkul hukuku, miras hukuk
bottom of page