top of page

İcra Hukuku

İlamsız takip, ödeme emri, icra emri, ödeme emrine itiraz etme, itirazın iptali, tasarrufun iptali, alacağın tahsili amacıyla icra takibi, mahkeme hükmünün icra edilmesi vb. İcra Hukuku uyuşmazlıklarında müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.

ödeme emri geldi ne yapmalıyım kiralananın tahliyesi icra  senedin icrası nasıl olur
bottom of page