top of page

Ceza Hukuku

Ceza yargılamasının başlangıç evresi olan soruşturma aşamasından, kovuşturma aşaması tamamlanıncaya dek müvekkillerimizi temsil etmekte, sanık müdafii veya müşteki vekili olarak TCK kapsamında her nevi ihtilafta müvekkillerimize hizmet sağlamaktayız. 

suç duyurusu şikayet dilekçesi mahkumiyet kararına itiraz istinaf temyiz ceza davası savunma avukatlığı
bottom of page