top of page

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku kapsamında tüzel kişi müvekkillerimize özellikle şirket paylarının devri veya rehnedilmesi, şirket yöneticilerinin ve ortaklarının hukuki sorumluluğu, haksız rekabetin önlenmesi, şirketlerin Tüketici Hukuku ve 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında üçüncü kişilere karşı sorumluluğu, şirketlerin hukuki durumlarının tespiti ile raporlanması (Due Diligence), sermaye arttırımı/indirimi gibi konularda yardımcı olmaktayız.

şirket hissesi nasıl devredilir pay devri nasıl yapılır şirket borçlarından sorumluluk şirket ortağının sorumluluğu
bottom of page