top of page

Miras Hukuku

Müvekkillerimizin Miras Hukuku nedeniyle karşılaşabilecekleri her türlü Miras Hukuku uyuşmazlığında (örneğin murisin mal kaçırması nedeniyle muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescili davası, vasiyetnamenin iptali veya tenfizi, ölünceye kadar bakma sözleşmesine bağlı muvazaa veya iptal davaları, mirasın reddi, mirasçılık belgesi alınması, mirasın paylaşılması ve intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi, miras paylarının devri, murisin borçlarından dolayı mirasçıların sorumluluğuna gidilmesi gibi hallerde) müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız.

mal kaçırma davası süresi mirasçılardan kaçırılan malları geri almak mümkün mü vasiyetname iptal edilir mi vasiyet
bottom of page