top of page

Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma

Güncelleme tarihi: 14 Kas 2023
Zina, özel boşanma sebeplerinden olup, TMK m. 161 ile düzenlenmiştir. TMK m. 161 hükmü uyarınca eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Zina nedeniyle boşanma davası açabilmek için birtakım koşulların varlığı aranır. Bunlar:

  • Geçerli bir evlilik birliğinin varlığı

  • Eşlerden birinin eş dışında bir kişi ile cinsel ilişki kurması

  • Zina eden eşin kusurlu olmasıdır.

Sadakatsizliğe uğramış, zina nedeniyle boşanma davası açmak isteyen bir kişinin aklında pek çok soru olabilir. Yazımızın devamında zina sebebiyle boşanma davası açmak isteyen kişiler tarafından sıkça sorulan soruların yanıtları bulunmaktadır.


Hangi davranışlar zina sayılır?


Öncelikle belirtmek gerekir ki, zina sayılan temel davranış normal cinsel birlikteliktir. Zina, tam ve kesin olarak gerçekleşmiş cinsel ilişki anlamına gelmektedir. Ancak Yargıtay, tamamlanmamış, teşebbüs aşamasında kalmış zina fiilini de boşanma sebebi saymaktadır. Dolayısıyla eşin başkası ile cinsel birlikteliğe girememiş olsa dahi bu amaçla aynı ortamda bulunması, başkası ile aynı otel odasında kalması (mecburi durumlar hariç olmak üzere), tekrarlanmasa da bir kez dahi olsa cinsel ilişkiye girmesi zina sayılan davranışlardır. Eşin toplu ilişkiye girmesi de tabii olarak zina sayılacaktır.


Hangi davranışlar zina sayılmaz?


Eşlerin tüm cinsel davranışları zina sayılmamaktadır. Bir davranışın sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi muhakkak zina fiilinin işlendiği anlamı taşımaz. Örneğin eşlerden birinin aynı cinsten bir başkası ile cinsel ilişkiye girmiş olması, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanmaya konu edilebilecekken, zina nedeniyle boşanma davasına konu olamayacaktır. Bunun yanında normal yolla gerçekleşmemiş, halk arasında sapık ilişki olarak adlandırılan cinsel ilişki de zina sayılmamaktadır. Eşin başkasına âşık olması, karşı cinsten biri ile mesajlaşması, öpüşmesi, kucaklaşması, flört etmesi, hediye göndermesi sadakat yükümlülüğünün ihlali sebebiyle boşanmaya konu olabilecekse de zina eyleminin geçekleştiği anlamı taşımamaktadır. Hangi hallerde aldatma nedeniyle boşanma davası açabileceğinizi bir boşanma avukatına danışarak kolayca öğrenebilirsiniz.


Zinanın varlığı nasıl ispatlanır?


Zina nedeniyle boşanma davasında ispat yükü davacı eş üzerindedir. Zinanın varlığını ispat etmek oldukça zordur. İki kişi arasında kapalı kapılar ardında gerçekleşmiş bir ilişkiye ilişkin suçüstü yapmak, kanıt toplamak çoğu durumda imkansıza yakındır. Bu zorluklar nedeniyle zinanın varlığına işaret eden bazı olgu ve davranışların sunulması, zinanın ispatı için yeterli sayılmaktadır:


Örenğin, eşin karşı cinsten biri ile yaşaması, eş yokken karşı cinsten birinin ortak konuta alınması, zinanın gerçekleşeceğine dair yazışmalar, karşı cins ile müstehcen fotoğraflarının, müstehcen ifadeler içeren mesajlaşmaların varlığı, otel kayıtları, uçak biletleri, eşin diğer eşte bulunmayan ve cinsel yolla bulaşan hastalığa yakalanması gibi zinanın var olduğuna dair yüksek ihtimalin varlığını gösterir deliller zina nedeniyle boşanma davası açılması için yeterli olacaktır. Bu delillerin incelenmesi sonucu hâkim, zinanın gerçekleştiğine dair kuvvetli kanıya sahip olmalıdır.


Unutulmaması gerekir ki, davaya ancak dava açılmadan önce meydana gelmiş olaylar konu edilebilir. Yani, dava açıldıktan sonra davalı eşin zina fiilinde bulunması, açılmış boşanma davasına konu edilemeyecektir. Dava sürerken meydana gelen zina teşkil eden davranışlar ancak sonraki boşanma davasına konu edilebilir. Aldatma nedeniyle dava açmak ve iddiayı ispatlamak için bir boşanma avukatından destek almak, hak kayıplarının önüne geçecektir.


Zina nedeniyle dava açmak için hak düşürücü süre ne kadardır?


Zina nedeniyle dava açacak eşin bu hakkı süresiz değildir. Zina nedeniyle dava açmak için, zina fiilinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve herhalde zina fiilinin üzerinden 5 yıl geçmekle dava açılmazsa, dava açma ortadan kalkacaktır. Eğer zina fiili devam ediyorsa bu süre zina fiili her işlendiğinde yeniden başlayacaktır.


Örneğin eş zina fiilini 01.01.2020 tarihinde işlemiş olsun. Aldatılan eş zinayı 01.01.2023 tarihinde öğrendi ise, davayı en geç 01.06.2023 tarihinde açmalıdır. Davanın bu 6 ay içinde açılmaması halinde dava açma hakkı ortadan kalacaktır. Diğer bir ihtimalde ise, aldatılan eşin zina fiilini 03.01.2026 tarihinde öğrenmesinde ise, zina fiilinin üzerinden 5 sene geçmiş olduğundan, dava açma hakkı ortadan kalkmış olacaktır. Davanın süresinde açılabilmesi ve sürecin doğru işleyebilmesi için boşanma avukatından danışmanlık almak taraflara yardımcı olacaktır.


Zinayı affeden eş boşanma davası açabilir mi?


TMK m. 161/3 uyarınca, zinayı affeden eş, zina nedeniyle boşanma davası açamayacaktır. Eşinin kendisini bir başkası ile cinsel ilişki kurmak sureti ile aldattığını öğrenen eş, eğer eşini o davranışa özgü biçimde bağışladığını beyan eder ya da üstü kapalı olarak affettiğini gösterir biçimde davranırsa, o zina fiiline dayalı olarak boşanma davası açamayacaktır. Af, münhasıran affedilen zina fiili için davadan feragat anlamına gelir. Ancak zinanın süregelmesi halinde, her bir zina fiili için dava açma hakkı doğacak, zinanın önceden affedilmiş olması, aftan sonra meydana gelen zina fiili bakımından dava açılmasını engellemeyecektir. Aldatılan eşin bir boşanma avukatına başvurması, dava açma hakkının olup olmadığının tespiti bakımından önemlidir.


Aldatan eşin telefon kayıtları nasıl alınır?


Zinanın ispatlanması için mahkemeye sunulacak deliller, hukuka uygun biçimde elde edilmiş olmalıdır. Eşin telefonuna kayıt uygulaması yüklemek, izni olmaksızın telefonunu karıştırmak ve görüntü almak, sesini kaydetmek hukuka aykırı delil oluşturacak ve hâkimin vereceği kararda esas alınmayacaktır. Hukuka uygun biçimde aldatan eşin aldattığı kişiyle ilişkisinin ispatı için, dava açıldıktan sonra mahkeme kanalıyla aldatan eşin kullandığı GSM operatörüne (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom vs.) yazı yazılması, aranan ve mesajlaşılan numaraların dökümlerinin mahkemeye gönderilmesi talep edilebilecektir.


Zina eylemi (evlilik dışı cinsel ilişki) suç mudur?


Zina, 5237 Numaralı Türk Ceza Kanunu’na göre suç değildir. Zina sebebiyle ceza soruşturması yürütülmesi söz konusu değildir. Aldatılan eş, aldatan eşin zina yapması sebebiyle boşanma davası açabilir ve bu kapsamda tazminat isteyebilir. Ancak suç duyurusunda bulunamaz. Belirtmek gerekir ki, Yargıtay’ın güncel kararlarına göre aldatılan eş, diğer eşin kendisini aldattığı hemcinsine tazminat davası da açamayacaktır. Zira aldatan eşin evlilik birliği içinde bulunduğu eşine karşı sadakat yükümlülüğü vardır, ancak aldattığı kişinin davacı eşe karşı Kanun’dan veya sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yoktur.


Zina nedeniyle boşanma davasından ne kadar tazminat çıkar?


Zina, sadakatsizlik, haysiyetsiz yaşam sürme vs. boşanma davası açılmasına sebep olan konu ne olursa olsun, maddi ve manevi tazminat, her davanın ve davaya konu somut olayın şartlarına göre belirlenecektir. Maddi tazminatın tespiti için kusurlu eşin kusurunun ağırlığı, evliliğin süresi, tarafların sosyo-ekonomik pozisyonu, doğan zararın ne şekilde giderilebileceği, zarara sebebiyet veren davranış nedeniyle yoksun kalınan menfaatler göz önüne alınacaktır. Manevi tazminat ise kusurlu davranış olan zina nedeniyle davacı eşin ruh dünyasında meydana gelen duygusal ve psikolojik çöküntüyü bir nebze de olsa hafifletmek üzere belirlenen miktardır. Unutmamak gerekir ki tazminat miktarını hakim takdir yetkisi kapsamında belirler.


Boşanma davası açmak için avukata gitmek gerekir mi?


Boşanma davası açmak için avukata başvurmak zorunlu değildir, usul kuralları çerçevesinde, sürelere dikkat ederek eşlerin kendisi de dava açabilir. Ancak kişiler herhangi bir hak kaybı yaşamamak için bir avukata başvurmakta fayda vardır. Zira bilhassa bu konuda deneyimsiz kişilerin delillerin eksiksiz biçimde sunulması, duruşmaların takibi, tanıkların hazır edilmesi hususlarında bilgisiz olması hak, zaman ve para kaybına sebebiyet verebilmektedir. Boşanma davası açmayı düşünüyorsanız veya size karşı açılmış bir boşanma davası varsa, boşanma avukatına başvurmak geri dönülmez biçimde zarara uğramanızı engelleyecektir.


Anahtar Kelimeler: Çorlu boşanma avukatı, çorlu avukat, boşanma avukatı, zina nedeniyle boşanma, hangi davranışlar zina sayılır, boşanma davası devam ederken zina,


Commentaires


bottom of page